Jeesus antoi henkensä ja otti sen jälleen

”Sentähden Isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni.”

Johanneksen evankeliumi 10 : 17 – 18

 

Mainokset

Totuus vapauttaa

”Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: ’Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi.”

Johanneksen evankeliumi 8 : 31 – 32

 

 

 

Rukoile kuten Jeesus opetti

Jeesus opetti Vuorisaarnassaan Isä Meidän – rukouksen :

” Ja kun rukoilette, älkää tyhjiä hokeko, niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.

Rukoilkaa siis te näin :

Isä meidän, joka olet taivaissa ! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa; anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme; ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme; äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.”

Matteuksen evankeliumi 6 : 7 – 13

 

’Velalla’ tarkoitetaan syntivelkaa tässä vanhemmassa Raamatun käännöksessä. ’Jokapäiväinen leipä’ rukouksessa sisältää kaiken maallisen, mitä ihminen tarvitsee elääkseen täällä maan päällä. Rukous myös sisältää kunnioitusta Jumalaa kohtaan, sekä rukouksen alussa että lopussa. Sana ’Amen’ on myös tärkeää sanoa viimeisenä. Rukous osoitetaan aina Jumalalle, eli taivaalliselle Isälle, kuten Jeesus opetti. Rukousta ei osoiteta enkeleille, Pyhälle Hengelle tai Jeesukselle.

 

Jeesus on tie Isän luo

Jeesuksen jäähyväispuheesta :

”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa ? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen – tien sinne te tiedätte.”

Tuomas sanoi hänelle : ”Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?”

Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.”

Johanneksen evankeliumi 14 : 1 – 6

 

 

 

 

 

Paavali profetoi lopun ajan ihmisistä

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta. Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietovat syntien rasittamia ja monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja, jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen.”

Paavalin toinen kirje Timoteukselle 3 : 1 – 7

 

Paavali teki Herran ihmeitä ja kuoli marttyyrikuoleman

”Ja sitä kesti kaksi vuotta, niin että kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan. Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta, niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois.”

”Siellä me viivyimme useita päiviä. Niin tuli sinne Juudeasta eräs profeetta, nimeltä Agabus. Ja tultuaan meidän luoksemme hän otti Paavalin vyön, sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja lausui: ’Näin sanoo Pyhä Henki: ’Sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanain käsiin.’ Kun sen kuulimme, pyysimme, sekä me että ne, jotka siellä asuivat, ettei hän menisi Jerusalemiin.

Silloin Paavali vastasi ja sanoi: ’Mitä te teette, kun itkette ja särjette minun sydäntäni. Sillä minä olen valmis, en ainoastaan käymään sidottavaksi, vaan myöskin kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen tähden.”

Apostolien teot 19 : 10 – 12 , 21 : 10 – 13

 

Niinkuin Jeesus Kristus kuoli ristillä meidän syntiemme tähden, niin monet Hänen opetuslapsistaan kuolivat marttyyrikuoleman Hänen tähtensä. Nykyisinkin joka päivä kuolee kristittyjä uskonsa tähden. Jeesuksen sanoma oli RAKKAUS ja sen tähden kristityt kuolevat pois tästä maailmasta, joko henkisesti tai fyysisesti, koska viha hallitsee maailmaa. Henkinen ’kuolema’ tarkoittaa synnistä luopumista Herran Jeesuksen tähden ja siitä seuraa uusi hengellinen syntymä uudeksi ihmiseksi, joka kelpaa Jumalalle.