Älä salli vääryyden hallita

Psalmi 119 : 129 – 133 ” Ihmeelliset ovat sinun todistuksesi, sentähden minun sieluni ottaa niistä vaarin. Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Minä avaan suuni ja huohotan, sillä minä halajan sinun käskyjäsi. Käänny minun puoleeni, ole minulle armollinen, niinkuin on oikein niitä kohtaan, jotka sinun nimeäsi rakastavat. Tee minun…

Herra suojelee sinua kun pysyt Hänessä

Psalmi 91 : 14 – 16  Pyhä Raamattu 1933/38 : ” Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä…

Jeesuksen lähetyskäsky

Jeesus puhui opetuslapsilleen Galileassa, Matteuksen evankeliumi 28 : 18 – 20 ” Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne…

Kuinka masentuneille tulisi puhua uskosta

Uskon asioista puhutaan saarnoissa monella eri tavalla, puhujasta riippuen. Vanhanaikainen sana ’kiihko-uskovainen’ kertoo saarnaajasta, jonka puhe on palavaa, kiihkeää, ehkä myös tuomitsevaa ja syyttävää, huutamalla pakottamista nöyryyteen ja synnintuntoon Jumalan edessä. Tätäkin saarnaamismuotoa vielä näkee toisinaan. Itse lähden pois tilanteesta silloin jos puhuja huutaa, sillä en jaksa keskittyä enää itse asiaan, jos huomioni vie vain…

Kaikkea emme voi ymmärtää

Saarnaajan luvussa 3 : 11 sanotaan näin : ” Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iänkaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä; mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua.”   Olen toisinaan tavannut ihmisiä, jotka eivät ole vielä löytäneet henkilökohtaista uskoaan, mutta Raamatun Sana heitä kuitenkin paljon…

Maailma ei aina ymmärrä

Johannes kirjoitti ensimmäisessä kirjeessään : ” Älkää ihmetelkö veljeni, jos maailma teitä vihaa. Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden maailma ei tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen…

Langenneen rukous

Katkelmia Daavidin virrestä, eli katumuspsalmi, kun hän oli tehnyt vääryyttä :   ” Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden; pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi; mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja…

Jeesuksen puolella

Jeesus sanoi : ”Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa.” Luukkaan evankeliumi 11 : 23  

Maailman ympäri ilman rahaa ja passia

Ajattelin kirjoittaa tästä aiheesta, koska olen niin monen kuullut valittavan sitä, että he eivät pääse matkustelemaan ja näkemään maailmaa. Se tuntuu olevan usealle suurempi katkeruuden aihe, kuin moni muu maallinen puute. Ihmisillä voi olla taloudellisia tai terveydellisiä syitä, miksi matkustelu on mahdotonta toteuttaa, edes kotimaassa. Jumalalta voi toki rukoilla mahdollisuutta matkusteluun, jos se on Hänen…

Lupauksia tulevasta

” Ei sinun aurinkosi enää laske, eikä sinun kuusi vajene, sillä Herra on sinun iankaikkinen valkeutesi, ja päättyneet ovat sinun murheesi päivät. Sinun kansassasi ovat kaikki vanhurskaita, he saavat periä maan iankaikkisesti, he, minun istutukseni vesa, minun kätteni teko, minun kirkkauteni ilmoitukseksi. Pienimmästä kasvaa heimo, vähäisimmästä väkevä kansa. Minä, Herra, sen aikanansa nopeasti täytän. ”…

Rakkaus voi paljon

”Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä ’rakkaus peittää syntien paljouden’. ” Pietarin ensimmäinen kirje 4 : 8   kuva : Elise

He puhuivat siitä, minkä näkivät omin silmin

Johannes kirjoitti kirjeessään : ” Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta – ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille – minkä olemme nähneet…

Herra suojelee viholliselta

Daavid rukoili näin Jumalalta apua, kun häntä syyttömänä vainottiin:   ” Kuule, Herra, minun oikeata asiaani, tarkkaa minun huutoani, ota korviisi minun rukoukseni, joka ei lähde petollisilta huulilta. Sinulta tulee minulle oikeus, sinun silmäsi katsovat sitä, mikä oikein on. Sinä koettelet minun sydäntäni, tarkkaat sitä yöllä, sinä tutkit minua, mutta et mitään löydä. Jos minä…

Rakkaus on väkevä

” Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi. Sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus, sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa.” Korkea veisu 8 : 6 – 7   Pyhä Raamattu 1933/38